Search results for "Piti Jaturaphat"
ดูหนัง TALOOMPUK (2002) ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน [HD]

ดูหนัง TALOOMPUK (2002) ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน [HD]

ดูหนัง TALOOMPUK (2002) ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน [HD]
IMDb: 6.9
N/A

  คำอธิบาย : Taloompuk (2002) ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน พุทธศักราช 2505 การที่สาวอุดมการณ์สูงอย่าง กุลสตรี (พรหมพร) ถูกส่งตัวมาประจำที่กองเรือตรวจอากาศที่อ่าวนครศรีธรรมราช ทำให้เธอได้เรียนรู้เรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องงานและความรัก และเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของเธอ อันตรายของพายุที่กำลังจะเกิด ทำให้เธอได้ขึ้นไปที่แหลมตะลุมพุก  

Country: